”Tata Steel gaat uitstoot sneller en verder verlagen dan gepland”

Staalbedrijf Tata Steel gaat de uitstoot van lood eerder verlagen en die van giftige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) verder beperken dan gepland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat daarover afspraken zijn gemaakt met het staalbedrijf en de provincie Noord-Holland.

Nu.nl (1 december 2021).

Staalbedrijf Tata Steel had al veel eerder actie moeten ondernemen

Reageer hieronder op de poll en het nieuws.

You might like