De Volkskrant: ”De prijzen zijn bijna 6% gestegen. Door lockdowns en verduurzaming gaan ze misschien niet snel omlaag”

You might like